January 26, 2019

עונג.
השבוע לימדתי את הקבוצות שלי לזוז כדי להביא עונג. לנסות להבין עונג. לא רק לגוף. לעוד מרכיבים של קיומנו. 
(אנרגיה, נשמה, נפש וכל אלו, איני דן בהם כי אני לא ממש יכול להרגיש אותם, טרם התחלתי לשמוע קולות תקשור ואין לי שום יכולת למדוד מרידיאן בזרימתו ומלבד ההכרה שאני ה...

January 5, 2019

עצם=עץ=עצמיות ואוסטאופורוזיס
התפתחות השפה והמושגים בה כנראה מסגירים את החיים שלפני ההכרה והתודעה. אפשר דרך השפה ומושג העץ להבין טוב יותר מה זה אוסטאופורוזיס. מתי העצם מתפרקת יותר מאשר היא נבנית. מתי עמידותה מתחילה לעמוד בספק. למה תוכנה מידלדל, נסוג, נעלם עד כדי כך שהשר...

Please reload

Featured Posts
Recent Posts

October 1, 2019

April 18, 2019

February 8, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square