top of page

שיחות עם אלוהים- ציטוט


״ היה אור לעולם ואל תפגע בו. בקש לבנות, לא להרוס. באמצעות דוגמתך הזוהרת. בקש רק אלוהות (כתכונה בהקשר כאן ב.נ). דבר רק אמת. נהג רק באהבה. חיה את חוק האהבה (ולא הנפרדות ב.נ) מעתה ועד עולם. תן הכל, אל תדרוש דבר. הנמע מהיומיומי. אל תקבל את הבלתי מתקבל. למד את כל המבקשים ללמוד עלי. הפוך כל רגע בחייך לזרם של אהבה. נצל כל רגע לחשוב את המחשבה הגבוהה ביותר, לומר את המילה הגבוהה ביותר, לעשות את המעשה הגבוה ביותר. בכך תפאר את קדושתך ואותי (אלוהים). הבא שלום לעולם בכך שתביא שלום לכל מי שחייך נוגעים בשלו. היה שלום. הרגש והבע בכל רגע את הקשר האלוהי שלך לכל, לכל אדם, לכל מקום, לכל דבר. קבל כל התרחשות, הפוך כל חסרון לשלך, חלוק כל שמחה, הרהר בכל מסתורין, צעד בנעליו של כל אדם, סלח על כל פגיעה (גם על שלך), רפא כל לב, כבד את האמת של כל אדם, הערץ את האלוהים של כל אדם, הגן על זכויותיו של כל אדם, שמר את כבודו של כל אדם, קדם את טובתו של כל אדם, ספק את צרכיו של כל אדם, הנח את קדושתו של כל אדם, הצג את מתנותיו הגדולות ביותר של כל אדם, בטא את ברכתו של כל אדם, והכרז על עתידו של כל אדם כעל בטוח בתוך אהבתו של אלוהים. היה דוגמא חיה ונושמת של האמת הגבוהה ביותר השוכנת בך. דבר בצניעות על עצמך, כדי שאחרים לא יראו את האמת הגבוהה ביותר שלך כיהירות. דבר בשקט כדי שאחרים לא יחשבו שאתה רק מחפש תשומת לב. דבר ברכות כדי שכולם ידעו על אהבה. דבר בפתיחות כדי שאחרים לא יחשבו שיש לך מה להסתיר. דבר בכנות כדי שלא תטעה! דבר לעיתים קרובות כדי שמילותייך יגיעו רחוק באמת. דבר בכבוד כדי שלא תפגע בכבודו של איש. דבר באהבה כדי שכל הברה תרפא. דבר עלי בכל מבע. הפוך את חייך למתנה. זכור תמיד, אתה המתנה! היה מתנה לכל מי שיכנס לחייך ולכל מי שאתה תיכנס לחייו. היזהר שלא להיכנס לחייו של אחר אם לא תוכל להיות מתנה (תמיד תוכל להיות מתנה, כי אתה תמיד מתנה, אבל לפעמים אינך מרשה לעצמך להכיר בזה). כשמישהו נכנס לחייך במפתיע, חפש את המתנה שאותו אדם בא לקבל ממך. שלחתי אלייך אך ורק מלאכים." שיחות עם אלוהים, דו שיח לא שכיח. ספר 2. דונאלד וולש. שנה משמעותית לפנינו. לוותר על מה שאני רוצה (המסב לי סבל לרוב) ולדרוש את שמחתו ורווחתו של האחר (ימלא אושר בחיי).

Featured Posts
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page